بستنX
لطفا تا انجام استعلام شکیبا باشید

Re-examining Language Testing : A Philosophical and Social Inquiry Glenn Fulcher

انتخاب مدل:

فروشنده:‌ اصلی

80,000 تومان
بسیاری از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

نقد و بررسی تخصصی Re-examining Language Testing : A Philosophical and Social Inquiry

♦️ کتاب Re-examining Language Testing به بررسی ایده هایی می پردازد که پایه های اصلی ازمون سازی و ارزیابی زبان را تشکیل می دهند. این کتاب در چارچوب عقايد فلسفی و اجتماعی تالیف شده است که شکل دهنده شیوه های امروزی بکارگرفته شده در آموزش و پرورش زبان هستند.

از دیدگاه های تاریخی و فرهنگی، گلن فلچر Glenn Fulcher  تکامل ارزیابی زبان و ادعاهایی متضاد درباره ماهیت زبان و روابط انسانی، نحوه آشنایی با توانایی های زبان و اخلاق استفاده از آزمون را مورد بحث قرار می دهد.

با پرداختن به مباحث کلیدی مانند اندازه گیری، اعتبار، مسئولیت پذیری و ارزش گذاری، کتاب Re-examining Language Testing، یک تحلیل منحصر به فرد و خلاقانه از ایده ها و نیروهای اجتماعی تشکیل دهنده ازمون سازی زبان می باشد. این کتاب برای دانشجویان کارشناسی و دانشجویان کارشناسی ارشد زبانشناسی کاربردی و آموزش بسیار مناسب بوده و یک خواندن جانانه را می طلبد.


Re-examining Language Testing explores ideas that form the foundations of language testing and assessment. The discussion is framed within the philosophical and social beliefs that have forged the practices endemic in language education and policy today

From historical and cultural perspectives, Glenn Fulcher considers the evolution of language assessment, and contrasting claims made about the nature of language and human communication, how we acquire knowledge of language abilities, and the ethics of test use

The book investigates why societies use tests, and the values that have driven changes in practice over time. The discussion is presented within an argument that an Enlightenment inspired view of human nature and advancement is most suited to a progressive, tolerant, and principled theory of language testing and validation.

Covering key topics such as measurement, validity, accountability and values, Re-examining Language Testing provides a unique and innovative analysis of the ideas and social forces that shape the practice of language testing. It is an essential read for advanced undergraduate and postgraduate students of Applied Linguistics and Education. Professionals working in language testing and language teachers will also find this book invaluableنمایش بیشتر