بستنX
لطفا تا انجام استعلام شکیبا باشید

Translation Solutions for Many Languages کتاب Translation Solutions for Many Languages اثر Anthony Pym

انتخاب مدل:

فروشنده:‌ اصلی

120,000 تومان
75,000 تومان
38 %
بسیاری از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

نقد و بررسی تخصصی Translation Solutions for Many Languages

کتاب Translation Solutions for Many Languages اثر Anthony Pym

📜شرح کتاب:
راهکارهای ترجمه بسیاری (که اغلب "روش ها"، "تکنیک ها" یا "استراتژی ها" نامیده می شوند) در 50 سال گذشته در زبان فرانسه، چینی، روسی، اوکراینی، انگلیسی، اسپانیایی، آلمانی، ژاپنی، ایتالیایی، چک و اسلواکی ارائه شده است. این کتاب به تجزیه و تحلیل، انتقاد و مقایسه آنها پرداخته و لیست جدیدی از راه حل هایی را ارائه می دهد که می تواند در آموزش مترجمان برای کار کردن همزمان با چند زبان استفاده مورد استفاده قرار گیرد.

این کتاب همچنین سابقه کاملا جدیدی از مطالعات ترجمه معاصر را نشان می دهد، برای مثال، اینکه چگونه سنت روسی در چین اقتباس شد، و چگونه در برابر تاثیر تحولات زبانشناسی مقاومت صورت گرفت، و چگونه بورس تحصیلی موجب ایجاد یک زبان بین فرهنگی در فرای نگرانی ها و مسائل خاص مربوط به زبانهای ملی شد.

‼️این کتاب، حتی در ظاهری ترین جنبه های فنی خود، ماهیت شدید سیاسی نظریه ترجمه را نشان می دهد،. این لیست ها برای پیشبرد برنامه های ملی گرایی زبان شناختی و همچنین رژیم های دولتی مورد استفاده قرار گرفتند؛ این شامل آن برهه تاریخی است که هیتلر، استالین و مائو در آن نقشی اساسی داشتند، و تبلیغات کمونیستی و مسیحیت امپریالیستی هم مشروع بود. پیشرفت های اوکراین در تئوری ترجمه شدیدا در دهه 1930 ساکن شد، جنگ سرد به استفاده از گرامر تحول گرایی دامن زد و اخبار نظری ترجمه روسیه را مسدود ساخت، و نیز تئوری ترجمه فرانسه راه به دستورالعمل استثنا گرایی ژاپن جست و بسیاری از موارد دیگری که در این تغییر و تحول نقش بسزایی داشتند در این کتاب بررسی می شوند.

✔️فصل های کتاب به شرح زیر است:
Introduction
1. Charles Bally and the Missing Equivalents
2. Vinay and Darbelnet Hit the Road
3. A Tradition in Russian and Environs
4. A Loh Road to China
5. Spontaneous Combustion in Central Europe?
6. Cold War Dalliance with Transformational Grammar
7. Forays into Romance
8. Meanwhile Back in German
9. Disciplinary Corrections
10. Going Japanese
11. The Proof of the Pudding is in the Classroom
12. A Typology of Translation Solutions for Many Languages
Postscript: The Flaw in the Dream
References

Many “translation solutions” (often called “procedures,” “techniques,” or “strategies”) have been proposed over the past 50 years or so in French, Chinese, Russian, Ukrainian, English, Spanish, German, Japanese, Italian, Czech, and Slovak. This book analyzes, criticizes and compares them, proposing a new list of solutions that can be used in training translators to work between many languages

The book also traces out an entirely new history of contemporary translation studies, showing for example how the Russian tradition was adapted in China, how the impact of transformational linguistics was resisted, and how scholarship has developed an intercultural metalanguage over and above the concerns of specific national languages

The book reveals the intensely political nature of translation theory, even in its most apparently technical aspects. The lists were used to advance the agendas of not just linguistic nationalisms but also state regimes – this is a history in which Hitler, Stalin, and Mao all played roles, Communist propaganda and imperialist evangelism were both legitimized, Ukrainian advances in translation theory were forcefully silenced in the 1930s, the Cold War both stimulated the application of transformational grammar and blocked news of Russian translation theory, French translation theory was conscripted into the agenda of Japanese exceptionalism, and much else


نمایش بیشتر