بستنX
لطفا تا انجام استعلام شکیبا باشید

Projekt B2 neu Lehrerbuch کتاب 15 تست آزمون زبان آلمانی پروجکت Projekt B2 neu -Lehrerbuch 2019

  • برند : Hueber
  • دسته‌بندی :
انتخاب مدل:

فروشنده:‌ اصلی

250,000 تومان
بسیاری از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

نقد و بررسی تخصصی Projekt B2 neu Lehrerbuch

کتاب 15 تست آزمون زبان آلمانی پروجکت Projekt B2 neu -Lehrerbuch 2019
Niveau B2 Das Lehrerbuch enthält das komplette Testbuch und zusätzlich: - eine MP3-CD mit allen Hörtexten des Testbuchs mit Pausen und Wiederholungen - einen Info-Teil über die Prüfung Goethe-Zertifikat B2 - Bewertungskriterien zu den Teilen Schreiben und Sprechen - Musterkorrekturen und -bewertungen von Schülerarbeiten zum Teil Schreiben - Lösungen sowie die Markierung von lösungsrelevanten Textpassagen - Erläuterungen zu allen Lösungen beim Lesen Teil 2 - Transkriptionen der Hörtexte - Antwortbogen als Kopiervorlage

Level B2 The teacher's book contains the complete test book and also: - an MP3 CD with all audio texts from the test book with pauses and repetitions - an information section about the Goethe-Zertifikat B2 exam - evaluation criteria for the writing and speaking parts - sample corrections and evaluations from student work to partly writing - solutions as well as the marking of solution-relevant text passages - explanations of all solutions when reading part 2 - transcriptions of the listening texts - answer sheet as a copy template
نمایش بیشتر