بستنX
لطفا تا انجام استعلام شکیبا باشید

Modern American Novel 2nd Edition کتاب Modern American Novel 2nd Edition اثر اثر مالکوم بردبری Malcolm Bradbury

انتخاب مدل:

فروشنده:‌ اصلی

150,000 تومان
95,000 تومان
37 %
بسیاری از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

نقد و بررسی تخصصی Modern American Novel 2nd Edition

کتاب ادبی The Modern American Novel اثر مالکوم بردبری Malcolm Bradbury
📕کتاب: Modern American Novel (2nd Edition)
🖌نویسنده: Malcolm Bradbury
📈سطح: C1
🗂موضوع: رمان و رمان نویسان معاصر آمریکا
📍It is better to fail in originality than to succeed in imitation
📍اگر شما در اصالت و اصل بودن شکست بخورید،بهتر از آن است که در تقلید،پیروز شوید.
🖌Herman Melville

شرح و توضیحات کتاب ادبی The Modern American Novel اثر مالکوم بردبری:

کتاب The Modern American Novel یک کتاب کوچک هندی است که برای علاقه مندان و دانش جویان زبان و ادبیات انگلیسی و کسانی که به رمان و فرهنگ آمریکا علاقه مند هستند،بسیار ضروری و مهم است.
ویرایش دوم این کتاب بیشتر برروی تعداد زیادی از رمان نویسان و آثار کلاسیک از اواخر قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم،متمرکز است.
این کتاب،مهم ترین داستانهای سالهای 1980s و 1990sپوشش میدهد،در حالی که سیری انتقادی از چشم انداز داستانی از سال 1890 تا 1991 را برای خوانندگان،ارائه میدهد.
در این مطالعه ی وسیعی از رمان و رمان نویسان ادبیات معاصر آمریکا،Malcolm Bradbury تمام توسعه ها و پیشرفت هایی از دو مکتب Naturalism و Impressionism و رشد و توسعه ی Modernism و Realismدر دهه های 30 و 40 تا تا رویکردها و وقایع ادبی و تاریخی دهه ی 60 و آثار نویسندگان و رمان نویسان معاصر آمریکا را پوشش میدهد.
🔑از ویژگی های بارز محتوایی این کتاب،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
✔️Naturalism and Impressionism:The 1890s
✔️Modernity and Modernism:1900_1912
✔️Artists and Philistines:1912_1920
✔️Art_Style and Life_Style:The 1920s
✔️Realism and Surrealism:The 1930s
✔️Liberal and Existential Imaginations:The 1940s and 1950s
✔️Postmoderns and Others:The 1960s and After
✔️Late Postmoderns:Five Fictional Enquiries of the 1980s
✔️After the Post:American Fiction from the 1970s to the 1990s
✔️The American Novel since 1890:A List of Major Works

نمایش بیشتر