بستنX
لطفا تا انجام استعلام شکیبا باشید

Language Policy کتاب Language Policy اثر David Cassels Johnson

انتخاب مدل:

فروشنده:‌ اصلی

100,000 تومان
80,000 تومان
20 %
بسیاری از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

نقد و بررسی تخصصی Language Policy

کتاب Language Policy اثر David Cassels Johnson

📘عنوان : Language Policy  
🖋 نویسنده:  David Cassels Johnson
درباره کتاب Language Policy 
کتاب  Language Policy  با مرور دقیق نظریه ها و مفاهیم؛ روش های تحقیق و یافته های جدید در حوزه سیاست زبانی را  در یک منبع قابل دسترس ارائه می دهد. دیوید کسل جانسون "David Cassels Johnson"  آخرین دستاوردهای روش تحقیق را جمع آوری و روش شناسی و مفاهیم و نظریه های جدید را ارائه کرده است. کتاب فوق بهترین منبع و بهترین راهنما برای انجام تحقیقات و پژوهشات در حوزه سیاست زبانی است.
یکی از اهداف کتاب تمرکز بر تاثیر سیاست های زبانی بر آموزش و اینکه چگونه پژوهشگران سیاست زبانی بین متون و گفتمان سطح کلان سیاست زبانی و سطح خرد آموزش زبان در مدارس و آموزشگاه ها ارتباط برقرار می کنند، است .  
دیوید کسل جانسون، استادیار دانشکده آموزش دانشگاه واشنگتون است . تخصص اصلی وی critical sociolinguistics  و language policy research با تمرکز بر تعامل بین سیاست های زبانی و فرصت های آموزشی برای کاربران زبانی می باشد.
از منظر بسیاری از اساتید دانشگاه ها و پژوهشگران در زمینه سیاست های زبانی و علوم زبانی، کتاب حاضر با ارائه تاریخچه ای از این حوزه و خلاصه ای از دستاوردهای اصلی و مهم در این زمینه راهنمایی جامع و بهترین مرجع در انجام پژوهش های آتی در حوزه language policy است که راهگشای محققان خواهد بود.نمایش بیشتر