بستنX
لطفا تا انجام استعلام شکیبا باشید

Language Teacher Education for a Global Society کتاب Language Teacher Education for a Global Society اثر B. Kumaravadivelu

انتخاب مدل:

فروشنده:‌ اصلی

100,000 تومان
65,000 تومان
35 %
بسیاری از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

نقد و بررسی تخصصی Language Teacher Education for a Global Society

کتاب Language Teacher Education for a Global Society اثر B. Kumaravadivelu

کتاب Language Teacher Education for a Global Society مدل state-of-the-art را برای کمک به آماده سازی معلمان برای این جامعه جهانی از طریق تبدیل معلمان به متفکران استراتژیک، محققان اکتشافی و معلمان انعطاف پذیر معرفی می کند. این مدل شامل پنج مرحله دانستن، تجزیه و تحلیل، تشخیص، انجام و دیدن  می شود و به معلمان کمک میکند تا بفهمند:

چگونه یک پایگاه دانش حرفه ای، شخصی و رویه ای را ایجاد کنید

چگونه نیاز ها، انگیزه ها و استقلال زبان آموزان را تحلیل کنند

چگونه ارزش ها، باور ها و هیوت خود را شناسایی کنند

چگونه اموزش خود را از دیگاه یک زبان آموز، معلم و تماشاچی ببینند.
The field of second/foreign language teacher education is calling out for a coherent and comprehensive framework for teacher preparation in these times of accelerating economic, cultural, and educational globalization. Responding to this call, this book introduces a state-of-the-art model for developing prospective and practicing teachers into strategic thinkers, exploratory researchers, and transformative teachers. The model includes five modules: Knowing, Analyzing, Recognizing, Doing, and Seeing (KARDS). Its goal is to help teachers understand

how to build a viable professional, personal and procedural knowledge-base,
how to analyze learner needs, motivation and autonomy,
how to recognize their own identities, beliefs and values,
how to do teaching, theorizing and dialogizing, and
how to see their own teaching acts from learner, teacher, and observer perspectives.
Providing a scaffold for building a holistic understanding of what happens in the language classroom, this model eventually enables teachers to theorize what they practice and practice what they theorize. With its strong scholarly foundation and its supporting reflective tasks and exploratory projects, this book is immensely useful for students, practicing teachers, teacher educators, and educational researchers who are interested in exploring the complexity of language teacher education


نمایش بیشتر