بستنX
لطفا تا انجام استعلام شکیبا باشید

Teens Story Books Project 2 کتاب تین استوری پراجکت 2

انتخاب مدل:

فروشنده:‌ اصلی

160,000 تومان
80,000 تومان
50 %
بسیاری از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

نقد و بررسی تخصصی Teens Story Books Project 2

کتاب داستان انگلیسی Teens Story Books Project 2
کتاب داستان انگلیسی Teens Story Books 2 ویژه زبان آموزان نوجوانان سطوح Teen4 تا Teen6 موسسه سفیر طراحی شده و با دربرگیری داستان‌های جذاب و بروز زبان انگلیسی، منجر به تقویت مهارت‌های زبان انگلیسی زبان آموزان به ویژه Reading و درک مطلب ‌آن‌ها می‌شود. این کتاب شامل سه داستان انگلیسی با نام‌های ” Vinnie’s Vacation” ،”Summer Sounds” و “A Little Trouble in Dublin” است. هر داستان در یک ترم کلاس آموزش داده می‌شود.

کتاب داستان Summer Sounds:

Katy is reluctantly at a children’s camp for the summer. She thinks she’s too old to be with a hundred strangers. But soon it becomes clear that something strange is happening to the other children at the camp. What is it? And why aren’t Katy and her new friend Riley affected?

کیتی تابستان خود را با اکراه در یک اردوگاه کودکان به سر می‌برد. او فکر می‌کند که برای بودن کنار صد نفر ناشناس خیلی بزرگ است. اما به زودی معلوم می‌شود که چیز عجیب و غریبی در حال اتفاق افتادن برای بقیه کودکان در اردوگاه است. این چیز چیست؟ و چرا کیتی و دوست جدیدش رایلی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند؟

کتاب داستان Vinnie’s Vacation: 

Vinnie doesn’t live a typical teenage life. His dad works away from home and his mother needs a lot of help, so he can’t see his friends after school or at weekends. Then Vinnie sees a competition – a chance for his family to take a break. But the competition changes Vinnie’s life more than he could ever expect.

وینی زندگی معمولی یک نوجوان را ندارد. پدرش دور از خانه کار می‌کند و مادرش به کمک زیادی نیاز دارد، بنابراین او نمی‌تواند بعد از مدرسه یا در آخر هفته دوستانش را ببیند. سپس وینی یک مسابقه می‌بیند – فرصتی برای خانواده‌اش تا استراحت کنند. اما این مسابقه زندگی وینی را بیشتر از آنچه که او هرگز انتظار داشته باشد، تغییر می‌دهد.

کتاب داستان A Little Trouble in Dublin:

Twins, Andy and Mary, are in Dublin on a school trip. When Mary discovers that she has been given a forged €20 note, she thinks she knows the identity of the forger. The twins start to investigate, but it soon becomes clear that the forgers know who Andy and Mary are too.

دوقلوها، اندی و مری، در دوبلین در یک اردوی مدرسه به سر می‌برند. وقتی مری متوجه می‌شود که یک اسکناس ۲۰ یوروی جعلی به او داده شده است، او فکر می‌کند که هویت فرد جعل‌کننده را می‌داند. دوقلوها شروع به تحقیق می‌کنند، اما به زودی معلوم می‌شود که جعل‌کنندگان هم اندی و مری را می‌شناسند.

کتاب داستان انگلیسی Teens Story Books – Project 2
نویسنده: Richard MacAndrew, Margaret Johnson
ناشر: Cambridge
تعداد صفحه: 140
اندازه کتاب : رقعی
سطح: پیش متوسطه
خرید کتاب زبان تین استوری بوک سفیر از آسابوک


نمایش بیشتر